Divisió de Técnica en Combustibles Alternatius (GLP) 
En l’any 1969 vàrem començar a instalar els primers equips d’auto-gas en el automóvil recollint una experiència que ens ha servit per oferir les adaptacions que millor s’ajusten al seu vehicle sense importar el model, l’any o el tipus  de vehicle,  per poder treure-li el màxim rendiment a la transformació al  VEHICLE BI-FUEL.

Ecología amb Auto-gas
Totes les nostres adaptacions de benzina a GLP, pasen per un rigorós control de consum i emissions per optimitzar al màxim la eficiència y minimitzar encara mes les emissions dels contaminants.

Posis en contacte amb nosaltres i l’assessorarem per tècnics qualificats, que l’ajudaran a escollir el millor producte e instal·lació de Auto-gas per el seu vehicle. Disposem de vehicles de substitució per els nostre clients, fins que s’hagi realitzat l’adaptació a Bi-fuel.

Tots els treballs s’ajusten als estàndards de qualitat i seguretat. La nostre experiencia en la reparació de vehicles i l’esforç per dotarnos de la més moderna tecnología per el diagnosis ó desenvolupament, garantim-te la qualitat i el compromís dels protocols  marcats per els fabricants d’automòbils.

Representem a fabricants d’equips per GLP líders en el mercat Europeu. 
Tots els productes que comercialitzem compleixen la normativa europea R67 o bien la R110, que garantitzen els estàndards de qualitat i seguritat que conten amb dos anys de garantía.

¿En qué consisteix el GLP en els automòbils?
El GLP  “gas liquat del petroli” son uns compostos de gasos;  bàsicament una barreja dels gasos propano (c3h8), butano (c4h10) i el gas natural.  Els components del Auto-gas son  gaseosos pero son molt fàcils de condensar, així es denomina gas liquat del petroli.

En l’actualitat en Europa el GLP  varia la proporció del propà i del butà en funció de la época estacional y del país d’origen, quan mes fred més proporció de butà que de propà i viceversa. En Espanya es composa bàsicament entre un 20% de propà i un 80% de butà. Aquestes variacions son per optimitzar al màxim el rendiment del motor tant a l’ hivern com a l’estiu.

El GLP
Es un gas que en el depòsit s’emmagatzema en fase líquida. El GLP es composa d’un alt octanatge (110 octans), al ser més alt que la benzina que té (98 octans). La seva combustió es ideal i genera una combustió mes etequiomètrica, lliure de partícules, el que permet un millora sustancial en la vida útil del motor.

Sense canvis visibles, l’ adaptació del cotxe a gas es molt sencilla; es una instal·lació paral·lela a la benzina i en el momento del canvi a gas es fa de manera totalment automática, inapreciable per el conductor del vehicle.

També es pot realizar el canvi mitjançant un pulsador de control, si el conductor ho desitgés. Els sistemes de GLP en els cotxes en aquests últims 30 anys s’ han actualitzat fins arribar a la 5ª generació. Per injecció directa GLPI.
La conversió des seu vehicle a GLP és un procés molt senzill, que consisteix en colocar un segon dipòsit per emmagatzemar el combustible, un orifici d’entrada del gas, normalment ubicat en el mateix lloc que s’ utilitza per repostar la benzina (sense anular la capacitat de repostar benzina).

Un vaporitzador instal.lat en el va del motor, la missió del qual es passar el GLP d’un estat líquid a gasós. Uns injectors especialment dissenyats i optimitzats per aquest combustible. A mes a mes s’incorpora una centraleta específica que treballa conjuntament amb la centraleta de la benzina i permet ajustar els temps d’injecció i encés de manera óptima per el ús d’aquest combustible.

Gràcies a que conté més octanatge i combustió més eficient, es posible adelantar l’ encés en alguns cotxes que per les seves característiques vénen retardats de fábrica per evitar picats i que amb el gas s’elimina aquest efecte.